สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร09.00-10.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562 | อ่าน 579 ครั้ง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

โครงการนักอนุรักษ์ฯ (ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลา)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน (ผู้บริหาร)

 

 

Email

1