กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. 09.00-10.00น.
วันที่ : 13 ก.ค. 2562 | อ่าน 528 ครั้ง

กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.

โครงการนักอนุรักษ์ฯ (ปลูกป่าชายเลน)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน (นักศึกษาและอาจารย์)

Email

1