สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ10.00-11.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562 | อ่าน 554 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

ผู้เข้าเยี่ยมชม 260 คน (ผู้บริหารและผู้นำชุมชน)

Email

1