(ค่ายฝึกอบรม) โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2-5 กรกฎาคม 62
วันที่ : 2 ก.ค. 2562 | อ่าน 610 ครั้ง

(ค่ายฝึกอบรม) โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2-5 กรกฎาคม 62

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 70 คน (นักเรียน 60 คน ครู 10 คน)

 

 

Email

1