คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (14.00 ถึง 15.00น.)
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 | อ่าน 587 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 55 คน (นักศึกษาชาวต่างชาติ 30 ,เด็กไทย 15และเจ้าหน้าที่ 10)

Email

1