โรงเรียนวิลัยเกียรติอุปถัมป์ จังหวัดแพร่ (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 | อ่าน 586 ครั้ง

โรงเรียนวิลัยเกียรติอุปถัมป์ จังหวัดแพร่

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 104 คน (นักศึกษาและครู)

Email

1