มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี(อิสลาม) (10.00 ถึง 11.000น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562 | อ่าน 564 ครั้ง

มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี(อิสลาม)

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 30 คน (อาจารย์,นักศึกษาและนักเรียน)

Email

1