องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (09.00 ถึง 10.00 น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562 | อ่าน 526 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 30 คน (เจ้าหน้าที่,ครูและนักเรียน)

Email

1