กศน.อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการนักอนุรักษ์ (11.00 ถึง 12.00 น.)
วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 | อ่าน 626 ครั้ง

กศน.อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการนักอนุรักษ์ฯ (ปลูกป่าชายเลน)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 86 คน (ครูและนักเรียน)

Email

1