การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy)
วันที่ : 27 ส.ค. 2563 | อ่าน 169 ครั้ง

    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 2 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

   Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) in collaboration with Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi Rajabhat University and Department of Environmental Quality Promotion organize the “International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy" on 31 August 2020 at Lecture Room 2, Energy for Environment Centre, Sirindhorn International Environmental Park, Cha-am, Phetchaburi.

 


Programme  International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy

 

 

Chairman : Prof. Dr. Sanit Aksornkoae 

 

 

Keynote speaker : Dr. Wijarn Simachaya

 

 

Moderator : Assoc. Prof. Mana Kanjanamaneesathian

 

 

Email

1