การประชุมเครือ RCE ชะอำ ประจำปี 2563 และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
วันที่ : 31 ก.ค. 2563 | อ่าน 120 ครั้ง

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมจัดการประชุมเครือข่าย RCE ชะอำ ประจำปี 2563 และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย RCE ชะอำ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี และชุมชนท้องถิ่น จำนวน 30 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลูกต้นโปรงแดง จำนวน 300 ต้น ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

     

     

     

Email

1