การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy
วันที่ : 12 ก.พ. 2563 | อ่าน 232 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy) ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 50 คน ส่งผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เข้าร่วมการคัดเลือก หมดเขต 25 เมษายน 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ หมดเขต 31 พฤษภาคม 2563
 
Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) will organize "International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy" in June 2020 at Sirindhorn International Environmental Park, Cha-am, Phetchaburi, Thailand.
 
- No registration fee
- 50 participants only
- Deadline for submitting application for presentation : 25 April 2020
- Deadline for registration : 31 May 2020

 

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1