บริษัท แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท เอ็ท.ที.อาร์. ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ : 25 ม.ค. 2563 | อ่าน 296 ครั้ง

25 มกราคม 2563

บริษัท แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท เอ็ท.ที.อาร์. ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นำพนักงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และร่วมโครงการนักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

     

     

     

กรอกแบบสอบถามความคิดเห็น http://bit.ly/39VGs97 

Twitter : @OfficialSiep

Instagram : siep_official

ฝากติดตามด้วยนะครับ

Email

1