โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้า
วันที่ : 3 ม.ค. 2563 | อ่าน 237 ครั้ง

วันที่ 3 มกราคม 2563 พลตำรวจโทประพันธ์จันทร์เอม ผู้อำนวยการ นายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้า ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ช่วงเที่ยง เลี้ยงอาหารกลางวัน ณโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำรวมกัน ที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

     

     

     

     

Email

1