ค่ายฝึกอบรม ผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9
วันที่ : 27 พ.ย. 2562 | อ่าน 208 ครั้ง

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรม ผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2563 รุ่นที่ 9 สำหรับผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก และ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 พศจิกายน 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

     

     

     

 

Email

1