องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จ.ลพบุรี (ค่าย)
วันที่ : 6 พ.ย. 2562 | อ่าน 226 ครั้ง

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรม ผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2563 รุ่นที่ 8 สำหรับผู้นำชุมชน แซึ่งมีเจ้าหน้าที่ อบต. รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 4 - 6 พศจิกายน 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

     

     

     

Email

1