โรงเรียนวัดท่าแซ
วันที่ : 27 มี.ค. 2555 | อ่าน 311 ครั้ง

โรงเรียนวัดท่าแซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโครงเรียนรู้สู่โลกกว้าง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 76 คน ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1