ค่ายเยาวชน ครั้งที่ 10
วันที่ : 29 ก.ย. 2562 | อ่าน 282 ครั้ง

 ค่ายเยาวชน ครั้งที่ 10

นายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “หลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

      

     

     

Email

1