อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เข้าศึกษาดูงาน ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ : 28 ส.ค. 2562 | อ่าน 267 ครั้ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ
เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและการบริหารจัดการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ภายใต้โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมาชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพนักงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายพลิตแห่งประเทศไทย นำโดยนายอานุภาพ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน 1 และคณะ ผู้แทน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และผู้แทน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

     

     

     

Email

1