เทสโก้ โลตัส
วันที่ : 22 มี.ค. 2555 | อ่าน 303 ครั้ง

เทสโก้ โลตัส จัดกิจกรรมค่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในด้านการเป็นผู้นำค้าปลีก และการตระหนักถึงนโยบายเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 62 คน ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2555.

Email

1