วันสถาปนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร
วันที่ : 31 ก.ค. 2562 | อ่าน 352 ครั้ง

30 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจโทประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และนายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้นำบุคลากร ถวายสักการะและพิธีทางศาสนาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร (19 กรกฎาคม ) ตั้งแต่เวลา 6.30 น. ถึงเวลา 9.30 น.

     

     

     

 

Email

1