สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส)
วันที่ : 19 ก.ค. 2562 | อ่าน 363 ครั้ง

19 กรกฎาคม 2562

นายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัญจร “การจัดการขยะ” ณ ห้องบรรยาย 3 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร โดยศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส) ภายในงานได้มีกิจกรรมอบรมการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง มีชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองชะอำและแนวทางในการกำจัดขยะจากต้นทาง” บรรยายโดย สิบเอกวุฒิพงษ์ ตากิ่มนอก เจ้าหน้าสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ้งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ และ คุณสุริยา ปิ่นหิรัญ วิทยากรชุนชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ให้ความรู้ การจัดการขยะในชุมชนและแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะจากตันทาง

     

     

     

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Email

1