โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม (EGAT)
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 351 ครั้ง

12 กรกฎาคม 2562 พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกแบบปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ณ ห้องบรรยาย 3 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร โดยมีผู้แทนจากกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

     

     

     

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Email

1