การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 301 ครั้ง

12 กรกฎาคม 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1