หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 11 ก.ค. 2562 | อ่าน 454 ครั้ง

11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นำคณะนักเรียนตำรวจเข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

     

     

    

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1