องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562 | อ่าน 327 ครั้ง

30 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี

นำคณะผู้นำชุมชน เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ พร้อมเดินเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1