โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 | อ่าน 304 ครั้ง

29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นำคณะครูเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1