โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562 | อ่าน 310 ครั้ง

29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1