โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมป์ จังหวัดแพร่
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 | อ่าน 356 ครั้ง

28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมป์ จังหวัดแพร่ นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้าชมระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

 

Email

1