กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 | อ่าน 333 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมโทร 032 508 352

     

     

     

ดูภาพเพิ่มเติม

Email

1