ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน (รอบ2)
วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 | อ่าน 1,543 ครั้ง

ตามที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสำนึกผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พิจารณาผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน ๒๓ โรงเรียน และสำรอง ๕ โรงเรียน ดังต่อไปนี้

รายชื่อโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ราชบุรี

โรงเรียนกันตังพิทยากร

ตรัง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สระบุรี

โรงเรียนอุดมดรุณี

สุโขทัย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี

อุทัยธานี

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

๑๐

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

พิจิตร

๑๑

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด

๑๒

โรงเรียนบรมชินีนาถราชวิทยาลัย

ราชบุรี

๑๓

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

๑๔

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

พิษณุโลก

๑๕

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

๑๖

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

พระนครศรีอยุธยา

๑๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นนทบุรี

๑๘

โรงเรียนบ้านศาลา

เชียงใหม่

๑๙

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

กรุงเทพมหานคร

๒๐

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

สงขลา

๒๑

โรงเรียนสิรินธร

สุรินทร์

๒๒

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี

๒๓

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

เพชรบุรี

 

รายชื่อโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง(ติดสำรอง)

 

โรงเรียนธัญรัตน์

ปทุมธานี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

กาญจนบุรี

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ปราจีนบุรี

โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

ระยอง

 
 

Email

1