การประชุมครูจากสถานศึกษาเพื่อรับฟังการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่น
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562 | อ่าน 330 ครั้ง

การประชุมครูจากสถานศึกษาเพื่อรับฟังการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีสถานศึกษาส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 36 คน จากทั้งหมด 18 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน ด้วย

     

     

     

ดูภาพเพิ่มเติม

Email

1