หลักสูตรผู้บังคับหมวด กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ
วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 | อ่าน 323 ครั้ง

หลักสูตรผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมโทร 032 508 352

     

     

   

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Email

1