หลักสูตรคุรุทายาท กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตหลักสูตรคุรุทายาท กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562 | อ่าน 319 ครั้ง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรคุรุทายาท กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ นำคณะตำรวจตระเวนชายแดน เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ และเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมโทร 032 508 352

     

     

     

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Email

1