TOYOTA SMART G-BOOK AMAZING RALLY
วันที่ : 5 มี.ค. 2557 | อ่าน 358 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริษัท โปร-อีเว้นท์ จำกัด นำคณะ TOYOTA SMART G-BOOK AMAZING RALLY จำนวน 70 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สีเขียว ด้วยพระบารมี” โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ภายในพื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

 

 

Photo

 

Photo

 

Photo

Email

1