ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น รวมทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ : 9 พ.ย. 2556 | อ่าน 378 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION)   กรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สีเขียว ด้วยพระบารมี” โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลา และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ บริเวณสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ภายในพื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

Email

1