โครงการฝึกอบรมการฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนในภูมิภาค
วันที่ : 26 ส.ค. 2556 | อ่าน 342 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรร่วมกับ Mangrove for the Future (MFF) จัดโครงการฝึกอบรมการฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนในภูมิภาค (Regional Training Course on Mangrove Restoration and Management) ในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านป่าชายเลนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและระนอง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 24 คน จาก ๑๑ ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย พม่า ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา อินเดียและประเทศไทย ทั้งนี้ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ และประธาน International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ดร.สนใจ หะวานนท์ (รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร) และ ดร.โดนัลด์ แม็คอินทอช (ที่ปรึกษาอาวุโสของ MFF) ได้บรรยายให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรมดังกล่าว

 

 

 

 

Email

1