การฝึกอบรมเรื่องการเรียนรู้ 3Rs เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยฯ
วันที่ : 8 ก.พ. 2556 | อ่าน 480 ครั้ง

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง "การเรียนรู้ 3Rs เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับเยาวชนโดยรอบพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นให้แก่เยาวชน  โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยนอกจากเยาวชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจทางทฤษฎีแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากสันทนาการและเกมส์การคัดแยกขยะ รวมทั้งรับของรางวัลที่ทางทีมงานกรมควบคุมมลพิษได้จัดเตรียมไว้ด้วย

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Email

1