โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
วันที่ : 27 ธ.ค. 2555 | อ่าน 471 ครั้ง

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อศึกษาความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 192 คน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30-11.00 น.

Email

1