สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ : 21 พ.ย. 2555 | อ่าน 437 ครั้ง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการอบรมหลักสูตรนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ รุ่นที่ 13 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและงานในหน้าที่ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 46 คน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-10.30 น.

Email

1