กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 12 พ.ย. 2555 | อ่าน 256 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมการทัศนศึกษา และกิจกรรมการอบรมเพื่อทดสอบหลักสูตรการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ สำหรับวิทยากร นักศึกษา นักเรียน เยาวชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือชุมชนที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยมุ่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะให้ชุมชน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบรรยายสรุป ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 17 คน

Email

1