โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ : 5 พ.ย. 2555 | อ่าน 291 ครั้ง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ค่ายฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา การสื่อสาร และจิตสาธารณะ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 157 คน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2555

Email

1