สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันที่ : 26 ต.ค. 2555 | อ่าน 324 ครั้ง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2555 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ รับรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 98 คน ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2555

Email

1