วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
วันที่ : 10 ต.ค. 2555 | อ่าน 316 ครั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สำหรับนักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติและมีประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 51 คน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00-12.30 น.

Email

1