โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
วันที่ : 2 ต.ค. 2555 | อ่าน 955 ครั้ง

โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เภอเวียงเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 48 คน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น.

Email

1