บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ จำกัด
วันที่ : 28 ก.ย. 2555 | อ่าน 306 ครั้ง

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับพนักงาน เพื่อศึกษาและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งร่วมกิจกรรมในโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 39 คน ในวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1