โรงเรียนอรุณประดิษฐ
วันที่ : 27 ก.ย. 2555 | อ่าน 341 ครั้ง

โรงเรียนอรุณประดิษฐ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 158 คน ในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1