องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง
วันที่ : 21 ก.ย. 2555 | อ่าน 329 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กระบุง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 56 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 13.30-15.30 น.

Email

1