โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
วันที่ : 14 ก.ย. 2555 | อ่าน 338 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 249 คน ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 09.00-11.00 น.

Email

1