โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
วันที่ : 31 ส.ค. 2555 | อ่าน 303 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับคณะครูและนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 99 คน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1